Niech żyje pro­stota. Oto kolejny po lah­ma­cun, piz­zo­po­dobne danie turec­kie. Pła­skie cia­sto, nadzie­nie (w naszym przy­padku wer­sja mię­sna i wege­ta­riań­ska) i zawi­nięte w łódkę brzegi. Smaczne, szyb­kie, pew­nie nie­zbyt zdrowe, ale kto by się tym przej­mo­wał na wakacjach.

O Autorze

Avatar photo

Podobne Posty