Syrop klonowy prosto z Kanady

Pre­zenty, pre­zenty. Jak ja lubię pre­zenty. :) Tym razem pre­zen­tem oka­zał się być syrop klo­nowy, który przy­le­ciał do nas pro­sto z Kanady. Zresztą syrop klo­nowy chyba zawsze jest z Kanady, nawet jeśli ...