4.9Steki Sokołów

Kruche steki — z Antrykotu i Rostbefu

Od pew­nego czasu mia­łem ochotę na stek. A, że jesz­cze nie mia­łem oka­zji skosz­to­wa­nia praw­dzi­wego steku (przyznaję bez bicia), roz­po­czą­łem poszu­ki­wa­nia infor­ma­cji na ich temat.Wiecie, infor­ma­...