Cantucci

Can­tucci to ciastka, które w moim domu mają wyjąt­kowe miej­sce. Ba! Mają nawet swoje pudełko. I lepiej, żeby było nimi wypeł­nione. Ina­czej jest lament, płacz i maru­dze­nie. ;) W końcu to ciastka ide­alne d...

Restauracja Portowa w Kołobrzegu

Byli­śmy tam już w maju. Tam czyli w restau­ra­cji Por­to­wej w Koło­brzegu. I muszę przy­znać, że byli­śmy zachwy­ceni. Tym razem posta­no­wi­li­śmy ponow­nie wybrać się na pyszny obiad. Bo wie­cie pyszne jedz...

Pieczone ziemniaki

Pie­czone ziem­niaki to żadna filo­zo­fia. Wystar­czy umyć, zawi­nąć w folię i wrzu­cić do pie­kar­nika, ogni­ska lub grilla. Ale można spra­wić, że taki ziem­niak będzie wyglą­dał ład­niej i sma­ko­wał lepiej....