Jak oczyścić kurki

Kurki w tym roku zaata­ko­wały mnie znie­nacka. Już z daleka kusił mnie ich cudow­nie żółty kolor i musia­łam, po pro­stu musia­łam je kupić. Cie­szy­łam się całą drogę ze sklepu do domu, że na obiad kurki lala...

Suszone pomidory

Lato się koń­czy. To ostat­nie chwile, kiedy w skle­pach można kupić praw­dziwe, pach­nące pomi­dory. Włosi już dawno temu wymy­ślili spo­sób by zatrzy­mać ich smak na dłu­żej – susze­nie, a my posta­no­wi­li­ś...