Jako że po przy­go­to­wa­niu kostek roso­ło­wych swo­jego pomy­słu (o któ­rych napi­szę w swoim cza­sie) zostało mi tro­chę mięsa, posta­no­wi­łem jakoś je prze­ro­bić. Na co można prze­ro­bić kilka rodza­jów mięsa dro­bio­wego? Pomy­słów mia­łem naprawdę sporo. Jed­nak jako znany fan nale­śni­ków, a co za tym idzie kro­kie­tów, decy­zję pod­ją­łem bły­ska­wicz­nie. Tak. Zro­bię kro­kiety. Według mojego pomy­słu. Czy­taj – impro­wi­zu­jemy. Dzi­siaj nie podaję dokład­nych ilo­ści bo sam nie wiem ile czego było. Dzia­ła­łem na tzw. wyczu­cie. I się udało.

Składniki:

  • ugo­to­wane mięso dro­biowe – im wię­cej, tym wię­cej far­szu będzie
  • pie­czarki około 250 g – podob­nie jak wyżej, im wię­cej, tym wię­cej far­szu będzie
  • cebula
  • nale­śniki – tych nigdy za dużo
  • jajko, a nawet dwa
  • bułka tarta
  • sól
  • pieprz

Spo­sób przygotowania:

1. Pie­czarki trzemy na tarce i wraz z pokro­joną w kostkę cebulą podsmażamy.
2. Pozba­wione kości i prze­stu­dzone mięso dro­biowe mie­limy w maszynce lub w blenderze.
3. Całość mie­szamy – przy­daje się więk­sza miska. Dopra­wiamy do smaku. Sól, pieprz – według uznania.
4. Na nale­śniku ukła­damy farsz. Naj­le­piej wyty­czyć sobie przez śro­dek nale­śnika pasek o sze­ro­ko­ści około 8 – 10 cm. I w poło­wie wypeł­nić ten pasek far­szem. Zawi­nąć boki do środka, tak aby nacho­dziły na farsz. A następ­nie całość zrolować.
5. Teraz naszego zro­lo­wa­nego nale­śnika z nadzie­niem moczymy w roz­trze­pa­nym jajku.
6. Obta­czamy w bułce – z każ­dej strony. Nawet po bokach.
7. Sma­żymy na spo­rej ilo­ści tłusz­czu. Na spo­rej, gdyż naj­le­piej, by kro­kiet do połowy był w tłusz­czu. Szyb­ciej się smaży. Można oczy­wi­ście robić to na małej ilo­ści tłusz­czu, wtedy jed­nak trzeba naszego kro­kieta prze­wra­cać 4 razy. Sma­żymy do momentu aż kro­kiet się ład­nie przy­ru­mieni. Nie spali! I gotowe.

Porady do przepisu:

1. Jeśli do mie­le­nia mięsa uży­wasz blen­dera należy robić to z wyczu­ciem, czyli tak aby nie powstał pasztet.

2. Do far­szu można dodać różne zioła i np. czo­snek. W myśl zasady – co kto lubi.

3. Sma­żyć można na oleju lub smalcu. Na smalcu są smaczniejsze.

4. Kro­kiety po usma­że­niu można zamrozić.

Podsumowanie:
recipe image
Nazwa Przepisu
Krokiety
Opublikowany
Czas przygotowania
Ocena
51star1star1star1star1star Based on 8 Review(s)

O Autorze

Avatar photo

Najgorsze jest to, że nie gubię się w kuchni i potrafię zawsze znaleźć tam coś, co można zjeść. Lubię pisać i gotować. Przy czym gotować potrafię. Na dodatek uwielbiam dziwne połączenia smaków oraz kawę. Dużo kawy.

Podobne Posty