Spraw­dza­cie cza­sem ety­kiety na opa­ko­wa­niach z przy­pra­wami? Ja spraw­dzam. I włosy na gło­wie stają mi dęba jak widzę te wszyst­kie E-tysiącpiećset, glu­ta­mi­niany i inne labo­ra­to­ryj­nie brzmiące nazwy. Dla­tego dziś pro­sty prze­pis na przy­prawę do ziem­nia­ków. Bo oczy­wi­ście można kupić gotową. Ba, zna­leźć nawet można taką, która che­micz­nych rewe­la­cji w skła­dzie nie będzie miała. Ale ja dziś zro­bi­łam wła­sną, domową. Spraw­dzi­łam skład tego typu przy­praw na opa­ko­wa­niach, pomi­nę­łam skład­niki któ­rych nie lubię (kmi­nek, fuj) lub aktu­al­nie nie mam w kuchen­nej szafce i stwo­rzy­łam wła­sną domową przy­prawę do ziem­nia­ków, która w smaku jest nawet lep­sza od tych ze sklepu. Nie zro­bi­łam jej dużo, bo ziem­niaki jemy bar­dzo rzadko, ale aku­rat dziś mnie naszło i były – for­mie upie­czo­nej (uprzed­nio obgo­to­wa­nej) towa­rzy­szyły rybie na parze w ramach dzi­siej­szego obiadu.

Składniki:

  • łyżeczka roz­ma­rynu
  • łyżeczka suszo­nego czosnku (w płatkach)
  • łyżka słod­kiej papryki (uży­łam przy­wie­zio­nej z Tur­cji papryki grubo mielonej)
  • łyżeczka estra­gonu
  • łyżeczka ore­gano
  • kilka list­ków świe­żej natki pietruszki
  • pół łyżeczki gałki muszkatołowej
  • 2 szczypty soli

Spo­sób przygotowania:
1. Wrzu­cić skład­niki do blen­dera. Zmik­so­wać. Gotowe. 🙂

Podsumowanie:
recipe image
Nazwa Przepisu
Domowa przyprawa do ziemniaków
Opublikowany
Czas przygotowania
Ocena
41star1star1star1stargray Based on 21 Review(s)

O Autorze

Avatar photo

Podobne Posty