Bon appeTea czyli bubble tea w Krakowie

Odkąd zoba­czy­łam w tele­wi­zji bąbel­kową her­batę, wie­dzia­łam, że muszę jej spró­bo­wać. Już snu­łam plany wyjazdu na Taj­wan, tudzież w inne egzo­tyczne miej­sce, w któ­rym her­batę z kul­kami ser­wują, a...