Moda na jedzenie

Programy kulinarne są modne, gotowanie i jedzenie jest w modzie. Blogi kulinarne powstają jak grzyby po deszczu. My Polacy przeżywamy teraz boom na kulinarne uniesienia i jak to zwykle bywa od razu znamy się na...

Sernik stracciatella z wiśniami

Ja to mam szczęście. Gdy po raz kolejny rzuciłam hasło - A może upiekę sernik? - usłyszałam tylko - No trudno, poświęcę się - i zobaczyłam rząd wyszczerzonych w uśmiechu zębów. A przecież nikt normalny nie chci...

Spaghetti alla puttanesca

Wszyscy wiedzą, co oznacza nazwa, bo też i wszyscy na blogach kulinarnych o tym piszą. Ja więc nie będę już wzywać imion pań lekkich obyczajów nadaremno. Powiem tylko tyle, że nadal nie rozumiem skąd ta nazwa s...

Bon appeTea czyli bubble tea w Krakowie

Odkąd zoba­czy­łam w tele­wi­zji bąbel­kową her­batę, wie­dzia­łam, że muszę jej spró­bo­wać. Już snu­łam plany wyjazdu na Taj­wan, tudzież w inne egzo­tyczne miej­sce, w któ­rym her­batę z kul­kami ser­wują, a...

Ciasto na pizzę

Pizza w domu zawsze będzie róż­niła się od praw­dzi­wej wło­skiej pizzy z restau­ra­cji. Nie prze­ko­nują mnie żadne wyna­lazki typu kamie­nie do pizzy czy spe­cjalne bla­chy, które się w jakiś magiczny spo­sób...
7.8Piec do pizzy

Domowy piec do pizzy

Pacjen­tem zero był zde­cy­do­wa­nie Michał. To on pierw­szy zacho­ro­wał na domowy piec do pizzy i miało to miej­sce wiele lat temu, gdy zro­zu­miał, że w domu nie da się odtwo­rzyć uni­kal­nych restau­ra­cyj­...

Syrop klonowy prosto z Kanady

Pre­zenty, pre­zenty. Jak ja lubię pre­zenty. :) Tym razem pre­zen­tem oka­zał się być syrop klo­nowy, który przy­le­ciał do nas pro­sto z Kanady. Zresztą syrop klo­nowy chyba zawsze jest z Kanady, nawet jeśli ...
4.9Steki Sokołów

Kruche steki — z Antrykotu i Rostbefu

Od pew­nego czasu mia­łem ochotę na stek. A, że jesz­cze nie mia­łem oka­zji skosz­to­wa­nia praw­dzi­wego steku (przyznaję bez bicia), roz­po­czą­łem poszu­ki­wa­nia infor­ma­cji na ich temat.Wiecie, infor­ma­...