Lahmacun

Dziś będą wspo­minki z tej samej restau­ra­cji, co wczo­raj. I nie, nie zje­dli­śmy wszyst­kiego na raz, to była po pro­stu druga wizyta. I przy oka­zji zagadka, co jest na zdjęciu? Nie, to nie pizza. A wła­śc...