3.9Burger Corner w Krakowie

Burger Corner w Krakowie

K: Moda na cornery zaczyna mnie już drażnić. Niech się tylko trafi lokal u zbiegu ulic, to zaraz nazwą go "cornerem". Pierwszy człon w zasadzie jest dowolny. Może być nawet kibel corner, ważne żeby było po zagr...