Ciasto na pizzę

Pizza w domu zawsze będzie róż­niła się od praw­dzi­wej wło­skiej pizzy z restau­ra­cji. Nie prze­ko­nują mnie żadne wyna­lazki typu kamie­nie do pizzy czy spe­cjalne bla­chy, które się w jakiś magiczny spo­sób...