Tak wyglądała moja papryka po bliskim spotkaniu z żywym ogniem