Restauracja Portowa w Kołobrzegu

Byli­śmy tam już w maju. Tam czyli w restau­ra­cji Por­to­wej w Koło­brzegu. I muszę przy­znać, że byli­śmy zachwy­ceni. Tym razem posta­no­wi­li­śmy ponow­nie wybrać się na pyszny obiad. Bo wie­cie pyszne jedz...